thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 61 / No. 2 / 2020

Pages : 9-16

Metrics

Volume viewed 177 times

Volume downloaded 118 times

EXPERIMENTAL STUDY OF THE MOVEMENT CONTROLLABILITY OF A MACHINE-AND-TRACTOR AGGREGATE OF THE MODULAR TYPE

MODUĻA TIPA MAŠĪNAS – TRAKTORA AGREGĀTA KUSTĪBAS VADĪBAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-61-01

Authors

(*) Semjons Ivanovs

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Volodymir Bulgakov

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Nadykto

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

Ye Ihnatiev

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

S. Smolinskyi

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Z. Kiernicki

Lublin University of Technology

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Semjons Ivanovs

Abstract

The paper presents an analysis of the basic principles of formation, the properties and characteristics of a new modular energy tool, consisting of the energy and the technology modules. The purpose of this study is to assess the degree of impact of the throttle in the hydraulic line, connecting the cavity of the hydraulic cylinder, upon the controllability of the modular power tool with a mounted plough during the movement of the ploughing aggregate on the headland. As a result of the conducted tests, it was proved that increasing the controllability of the movement of the aggregate on the basis of a mobile power tool is possible by throttling one of the hydraulic cylinders that limit the mutual reciprocal rotation of the modules in a horizontal plane. Installation of the throttle modular power tool on the limiting hydraulic cylinder with a drag coefficient 1.03×106∙N∙m∙s∙rad–1 allows one to reduce two times the delay in the reaction of the relative bearing of the energy module to a change in the angle of rotation of its driven wheels.

Abstract in Latvian

Darbā analizēti jauna moduļa tipa enerģētiska un tehnoloģiska līdzekļa vērtēšanas un raksturošanas pamatprincipi. Pētījumu mērķis – droseles ietekmes pakāpes novērtēšana hidrocilindru dobumus savienojošajā hidromaģistrālē aršanas agregāta ar uzkarināmu arklu kustības laikā pagrieziena joslā. Pētījumu rezultātā pierādījies, ka agregāta kustības vadības uzlabošanās uz mobilā enerģētiskā līdzekļa bāzes iespējama pie viena hidrocilindra droselēšanas, ierobežojot moduļu savstarpējo pagriešanos horizontālā plaknē. Ierobežojoša hidrocilindra uzstādīšana moduļa tipa enerģētiskajam līdzeklim ar droseles pretestības koeficientu 1.03×106∙N∙m∙s∙rad–1 ļauj divas reizes samazināt enerģētiskā moduļa virziena leņķa reakcijas nokavēšanos uz dzenošo riteņu pagriešanos.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road