thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 63 / No.1 / 2021

Pages : 73-80

Metrics

Volume viewed 73 times

Volume downloaded 72 times

THE EFFICIENCY OF USING CAM MECHANISMS TO OPERATE THE EQUIPMENT FOR OPENING AND PARTITIONING OF WATERING FURROWS

EFICIENȚA UTILIZĂRII MECANISMELOR CU CAMĂ PENTRU ACȚIONAREA ECHIPAMENTELOR DE DESCHIS ȘI COMPARTIMENTAT BRAZDE DE UDARE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-63-07

Authors

(*) Remus Marius Oprescu

INMA Bucharest

Sorin-Stefan Biris

University POLITEHNICA of Bucharest

Iulian Voicea

INMA Bucharest

Liviu-Marian Ungureanu

Politehnica University of Bucharest

Nicoleta Ungureanu

Politehnica University of Bucharest

Marga Gradila

Research Development Institute for Plant Protection - ICDPP Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Remus Marius Oprescu

Abstract

Due to climate change, there have been changes in temperature, distribution and precipitation, phenomena that have led to the development of technologies that increase the efficiency of precipitation water use and support the preservation of soil quality. The paper presents some theoretical considerations on the cam mechanisms for actuating the working parts the equipment for opening and interrupting watering furrows are provided with; setting the optimal dimensions of the blades of the equipment for furrow opening through the experiments performed is also made. By using the cam mechanisms in the equipment for opening and interrupting watering furrows both superior quality indices in the execution of the work but also a quiet operation of the equipment are obtained and by optimizing the size of the working part, the volume of water accumulated between furrows increases significantly.

Abstract in Romanian

În ultima perioadă, din cauza schimbărilor climatice, au avut loc modificări ale temperaturii, distribuției și cantității de precipitații, fenomene ce au condus la elaborarea de tehnologii care să sporească eficiența utilizării apei din precipitații și să susțină conservarea calității solului. În lucrarea de față sunt prezentate câteva considerente teoretice asupra mecanismelor cu camă pentru acționarea organelor de lucru cu care sunt prevăzute echipamentele de deschis și compartimentat brazde de udare, adoptarea dimensiunilor optime pentru paletele echipamentului de deschis rigole prin experimentările efectuate. Prin utilizarea mecanismelor cu camă în componența echipamentelor de deschis și compartimentat brazde de udare se obțin atât indici calitativi superiori în executarea lucrării dar și o funcționare silențioasă a echipamentului iar prin optimizarea dimensiunii organului de lucru crește semnificativ volumul de apă acumulat între minibaraje.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road