thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 63 / No.1 / 2021

Pages : 309-316

Metrics

Volume viewed 36 times

Volume downloaded 42 times

DYNAMIC OF SEEDLINGS PLANTING MACHINES EQUIPPED WITH PLANTING UNIT WITH BUCKET DISPENSERS

DINAMICA MAȘINII DE PLANTAT RĂSADURI ECHIPATĂ CU APARAT DE PLANTAT CU DISC VERTICAL SI CUPE ARTICULATE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-63-31

Authors

Paul Marius Mitrache

Universitatea din Craiova

(*) Marcel Bularda

Univ. Dunărea de Jos Galaţi / Romania

Radu Ciuperca

INMA Bucharest

Ion Saracin

Universitatea din Craiova

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Marcel Bularda

Abstract

In this work we make a comparative analysis of the dynamics for two variants of seedling planting machines equipped with distributors and articulated buckets respectively: with the seedlings being placed in the furrow opened by a coulter; with the seedling being planted directly into the ground. The dynamics of the seedling planting machine equipped with vertical distributors and articulated buckets is seen from the perspective of the working process involving the placement of the seedling in the ground, its release, its covering with earth and its additional compaction. In principle, furrow opening is performed by a coulter and the vertical distributor with articulated buckets places and releases the seedling in the furrow, in the first variant, and in the second one, the seedling is inserted and released directly into the ground. In the paper are written the mathematical relations describing the dynamics of the seedling planting machine, in the two variants, and we perform their testing, make recordings, interpret the results, reach conclusions and make recommendations on the optimum variant. The agro-technical parameters and tensile strength of the planting machine are analysed in the two functional variants. The experiments were performed under the same working conditions for both variants analysed.

Abstract in Romanian

În lucrarea de faţă s-a efectuat o analiză comparativă a dinamicii pentru două variante de mașini de plantat răsaduri echipate cu distribuitoare și cupe articulate respectiv: cu plasarea răsadului în rigola deschisă de un brăzdar; cu plasarea răsadului direct în sol. Dinamica mașinii de planta răsaduri echipată cu distribuitoare verticale si cupe articulate, este privită din perspectiva procesului de lucru care presupune plasarea răsadului in sol, eliberarea acestuia, acoperirea cu pământ si tasarea suplimentară a acestuia. In principiu, deschiderea rigolei este realizat a de către un brăzdar iar distribuitorul vertical cu cupe articulate plasează și eliberează răsadul în rigolă, în prima variantă, iar în varianta a doua, răsadul este introdus și eliberat direct in sol. În lucrare s-au scris relațiile matematice ce descriu dinamica mașinii de plantat răsaduri, in cele două variante, testarea acestora, efectuarea înregistrărilor, interpretarea rezultatelor, concluzii și recomandări privind varianta optimă. S-au analizat parametrii agrotehnici și rezistența la tracțiune realizați de mașina de plantat răsaduri in cele două variante funcționale. Experimentările s-au efectuat în aceleași condiții de lucru pentru ambele variante analizate.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road