thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 63 / No.1 / 2021

Pages : 488-497

Metrics

Volume viewed 58 times

Volume downloaded 48 times

RELATIVE ORDERING TESTS FOR DRAFT FORCE MODELS IN SOIL TILLAGE

TESTE DE ORDONARE RELATIVA PENTRU MODELE ALE FORTEI DE REZISTENTA LA TRACTIUNE IN LUCRARILE SOLULUI

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-63-50

Authors

Petrica Cardei

National Institute of Research – Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry – INMA

(*) Vergil Muraru

National Institute of Research – Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry – INMA

Sebastian Muraru

National Institute of Research – Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry – INMA

Raluca Sfiru

National Institute of Research – Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry – INMA

Cornelia Muraru-Ionel

National Institute of Research – Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry – INMA

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Vergil Muraru

Abstract

The article presents results of some test sketches - validation and ordering - of the mathematical models proposed for the physical law rank on soil tillage draft force. The results constitute the continuation and partial completion of a method of testing - validation and ordering - the models proposed and published by researchers in the specialized literature of the last seventy years. The material defines and completes the method (initially only a validation method), up to a method of ordering the models according to their accuracy in relation to the experimental results. The proposed tests are intended to increase the coherence of research in the field of searching for a physical law of soil tillage draft force, assuming that it exists. The method can also be applied in case of other physical laws in research, construction or improvement stage.

Abstract in Romanian, Moldavian, Moldovan

Articolul prezintă rezultatele unor scheme de testare - validare și ordonare - ale modelelor matematice propuse pentru clasa de legi fizice referitoare la forța de rezistenta la tractiune in lucrarile solului Rezultatele constituie continuarea și completarea parțială a unei metode de testare - validare și ordonare - a modelelor propuse și publicate de cercetători în literatura de specialitate din ultimii șaptezeci de ani.Materialul definește și completează metoda (inițial doar o metodă de validare), până la o metodă de ordonare a modelelor în funcție de precizia acestora în raport cu rezultatele experimentale. Testele propuse sunt menite să crească coerența cercetărilor în domeniul căutării unei legi fizice a forței rezistenta la tractiune a solului, presupunând că aceasta există. Metoda poate fi aplicată și în cazul altor legi fizice aflate în stadiul de cercetare, construcție sau perfecționare.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road