thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 65 / No. 3 / 2021

Pages : 248-254

Metrics

Volume viewed 9 times

Volume downloaded 16 times

OPTIMUM WORKING CONDITIONS FOR VARIABLE WIDTH PLOUGHS

CONDIȚII OPTIME DE LUCRU PENTRU PLUGURI CU LĂȚIME VARIABILĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-65-26

Authors

Petru Cardei

INMA BUCHAREST

(*) Cristian Nuţescu

University Politehnica of Bucharest

Mihai Matache

INMA BUCHAREST

Oana Cristea

INMA BUCHAREST

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Cristian Nuţescu

Abstract

In this paper, a few assessments of the optimal parametric combinations in the operating regime of agricultural aggregates with ploughs of variable width are made. The starting point was from a classic expression of the tillage draft force required for traction. In order to find optimal points, some problems of constrained extreme have been formulated. Extremes provided by the optimal working width and speed have been found. Such optimal points have existed in the literature, for about half a century. Using these theoretical estimates of the optimal points sought, assessments of the possibilities for their experimental validation were made. Basic conditions for an experimental plan are formulated to highlight such optimal points.

Abstract in Romanian

În această lucrare se realizează câteva evaluări ale combinațiilor optime de parametri în regimul de funcționare a agregatelor agricole cu pluguri cu lățime variabilă. S-a pornit de la o expresie clasică a forței de tracțiune necesară lucrării de arat. Pentru a găsi punctele optimale, am formulat câteva probleme ale extremelor de constrângere. Am găsit extreme oferite de lățimea și viteza optimă de lucru. Astfel de puncte optimale există în literatura de specialitate, de aproximativ jumătate de secol. Folosind aceste estimări teoretice ale punctelor optimale căutate, se fac evaluări ale posibilităților de validare experimentală a acestora. Sunt formulate condițiile de bază ale unui plan experimental pentru a evidenția astfel de puncte optimale.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road