thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 65 / No. 3 / 2021

Pages : 391-398

Metrics

Volume viewed 17 times

Volume downloaded 12 times

RESEARCHES ON THE TESTING IN LABORATORY CONDITIONS OF AN ECOLOGICAL CLIMATE SYSTEM USED FOR SELFPROPELED AGRICULTURAL MACHINES

CERCETĂRI PRIVIND TESTAREA ÎN CONDIŢII DE LABORATOR A UNUI SISTEM DE CLIMATIZARE ECOLOGIC FOLOSIT LA MAŞINILE AGRICOLE AUTOPROPULSATE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-65-41

Authors

Iuliana Gageanu

INMA Bucharest

(*) Dan Cujbescu

INMA Bucharest

Cristinel Dumitru

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Dan Cujbescu

Abstract

Nowadays, cooling the air by means of climate maintenance systems is achieved, in most cases, using installations based on freon or other substances that cause pollution. Taking into account the fact that the EEC standards and regulations increase the emphasis on ensuring the quality, labour safety, health and environment, finding a solution for air conditioners that do not use a substance that causes pollution, has become a necessity. As a great part of farming work is done in the warmest periods of the year, temperatures being frequently over 35 °C, it is necessary to equip the agricultural machines with air conditioners in order to achieve a thermic comfort in the cab. For this purpose, an air conditioner based on the process of water evaporation was designed, made and tested. The installation is able to cool the air that enters into the cab through the evaporation process that takes place in the special filling, with an efficiency of the mixing process more than 90%. Air passing sections are calculated so that they can assure both the quantity needed for climate maintenance in the cab (about 3.5 - 4 m3/min) and the relative speed between air and water in the filling, in order for the evaporation process to be conducted in the best conditions that were theoretical established.

Abstract in Romanian

În zilele noastre, răcirea aerului prin sistemele de menținere a climei se realizează, în majoritatea cazurilor, folosind instalații bazate pe freon sau alte substanțe care provoacă poluare. Ținând cont de faptul că standardele și reglementările CEE sporesc accentual pus asupra asigurării calității, siguranței muncii, sănătății și mediului, găsirea unei soluții pentru aparatele de aer condiționat care nu utilizează o substanță care provoacă poluare, a devenit o necesitate. Deoarece o mare parte a muncilor agricole se face în perioadele cele mai calde ale anului, temperaturile fiind frecvent peste 35 oC, este necesar să se echipeze utilajele agricole cu aparate de aer condiționat pentru a obține un confort termic în cabină. În acest scop, a fost proiectat, realizat și testat un aparat de aer condiționat bazat pe procesul de evaporare a apei. Instalația este capabilă să răcească aerul care intră în cabină prin procesul de evaporare care are loc în umplutura specială, cu o eficiență a procesului de amestecare mai mare de 90%. Secțiunile de trecere ale aerului sunt calculate astfel încât să poată asigura atât cantitatea necesară pentru întreținerea climatică a cabinei (aproximativ 3.5 - 4 m3/min), cât și viteza relativă dintre aer și apă în umplutură, pentru ca procesul de evaporare să se desfășoare în cele mai bune condiții stabilite teoretic.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road