thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 65 / No. 3 / 2021

Pages : 381-390

Metrics

Volume viewed 11 times

Volume downloaded 15 times

NEW METHOD FOR DOSING LIQUID MIXTURE'S COMPONENTS BY MEANS OF OVERPRESSURE

METODA NOUĂ DE DOZARE A COMPONENTELOR AMESTECURILOR LICHIDE CU UTILIZAREA SUPRAPRESIUNII

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-65-40

Authors

Valerian Cerempei

UASM Chișinău / Republica Moldova

Iurii Molotcov

ITA Mecagro Chișinău / Republica Moldova

(*) Lucretia Popa

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Lucretia Popa

Abstract

The results of the bibliographic and theoretical studies on methods of dosing liquid substances using hydropneumatic systems are presented in this article. Based on these studies, the multicomponent continuous dosing method and installation were developed in order to obtain high quality liquid mixtures (including biofuels) at minimal cost. In the proposed installation "Biomixt-Pres" the flow of liquid components is ensured by overpressure in the dispenser tank. Theoretical analysis and experimental research of this installation allowed to argue the values of constructive and hydrodynamic parameters (overpressure in the working tank Δp = 0.2- 0.5 MPa; diameter of the working tank D=aprox.0.625 H (H is the height of the tank), liquid level and the installation height of the maximum, minimum liquid level transducers in the working tank), which ensures the required ratio of components with the error δ<0.2%.

Abstract in Romanian

In prezentul articol sunt prezentate rezultatele studiilor bibliografice și teoretice privind metode de dozare a substanțelor lichide cu utilizarea sistemelor hidropneumatice. În baza acestor studii au fost elaborate metoda și instalația de dozare continuă multicomponentă, cu scopul de a obține amestecuri lichide (inclusiv, biocombustibili) de înaltă calitate cu cost minim. În instalația propusă „Biomixt-Pres”, curgerea componentelor lichide este asigurată de suprapresiune în rezervorul dozatorului. Analiza teoretică și cercetările experimentale ale acestei instalații au permis argumentarea valorilor parametrilor constructivi și hidrodinamici (suprapresiunea în rezervorul de lucru Δp=0,2-0,5MPa; diametrul rezervorului de lucru D = aprox.0,625H (H este înălțimea rezervorului), nivelul lichidului și înălțimea instalării traductoarelor de nivel maxim / minim al lichidului în rezervorul de lucru ), care asigură raportul necesar al componentelor cu eroarea δ<0,2%.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road