thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 65 / No. 3 / 2021

Pages : 129-138

Metrics

Volume viewed 24 times

Volume downloaded 27 times

THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE OPTIMIZATION OF THE WORKING PROCESS OF VARIABLE WIDTH PLOUGHS

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE LUCRU AL PLUGURILOR CU LĂŢIME VARIABILĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-65-14

Authors

Cristian Nutescu

University Politehnica of Bucharest

(*) Iuliana Gageanu

INMA Bucharest

(*) Dan Cujbescu

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Iuliana Gageanu

[email protected] |

Dan Cujbescu

Abstract

The paper presents theoretical research conducted for the optimization of the working process of variable width ploughs. Thus, were determined multivariable regression functions for the traction force of the plough with variable working function of the control parameters: working depth, working width and working speed. The use of these theoretical considerations of the optimal points sought lead to the opportunity of making assessments on the possibilities to conduct their experimental validation. Conditions for an experimental plan were formulated to highlight such optimal points and the theoretical results were validated through experiments.

Abstract in Romanian

Lucrarea prezintă cercetări teoretice realizate pentru optimizarea procesului de lucru al plugurilor cu lățime variabilă. Astfel, au fost determinate funcțiile de regresie multivariabilă pentru forța de tracțiune a plugului cu lățime de lucru variabilă în funcție de parametrii de control: adâncimea de lucru, lățimea de lucru și viteza de lucru. Utilizarea acestor considerații teoretice ale punctelor optime căutate duce la oportunitatea de a face evaluări cu privire la posibilitățile de efectuare a validării lor experimentale. Condițiile pentru un plan experimental au fost formulate pentru a evidenția astfel de puncte optime, iar rezultatele teoretice au fost validate prin experimente.experimente.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road