thumbnail

Topic

Environment

Volume

Volume 66 / No. 1 / 2022

Pages : 403-412

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

COMPARATIVE STUDY OF THE PERFORMANCE OF WATER-WATER HEAT PUMP BETWEEN R407C AND OTHER NEW ECO-FRIENDLY REFRIGERANTS

STUDIUL COMPARATIV AL PERFORMANȚEI POMPEI DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ ÎNTRE R407C ȘI ALȚI AGENȚI FRIGORIFICI ECOLOGICI

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-66-40

Authors

Claudia IONITA

Politehnica University of Bucharest

(*) Eugenia-Elena VASILESCU

Politehnica University of Bucharest

Lucretia POPA

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

|

Eugenia-Elena VASILESCU

Abstract

In the paper we presented a comparative analysis of the effect of the refrigerant used on the operation and performance of a heat pump with water-water and heat regeneration. Various sensitivity studies are presented comparatively for some eco-friendly refrigerants (R290, R600a, R454C, R152a) and R407C. Based on the exergetic analysis, the exergy destruction and loss were estimated for each device, depending on the destination and the operating regime. Graphic and numerical results are presented. In conclusion, a comparative analysis of the defined performance coefficient based on energy and exergetic efficiency is presented. The interest of the study is important due to the applicability of geothermal heat pumps in the field of air conditioning of residential and industrial buildings but also in agriculture for animal farms, for drying some agricultural products in a climate with controlled temperature and relative humidity, in addition the water can be used in summer for irrigation.

Abstract in Romanian

În lucrare este prezentata o analiză comparativă a efectului agentului frigorific utilizat, asupra funcționării si performanțelor unei pompe de caldură cu regenerarea caldurii de tip apa-apa (geotermală). Diverse studii de sensibilitate sunt prezentate comparativ pentru câțiva agenți frigorifici eco-friendly (R290, R600a, R454C, R152a) și R407C în vederea reducerii emisiilor de seră. Pe baza analizei exergetice s-au estimat pentru fiecare aparat, în funcție de destinație și de regimul de funcționare, distrugerea de exergie si pierderea de exergie. Sunt prezentate rezultate grafice și numerice. În concluzie, se prezintă o analiză comparativă a coeficientului de performanță definit pe baza energetică și a randamentului exergetic. Interesul studiului este important datorita aplicabilității pompelor de caldură geotermale în domeniul climatizării clădirilor rezidențiale și industriale dar și în agricultură pentru fermele de animale, pentru uscarea unor produse agricole în climat cu temperatură și umiditate relativă controlate, dar și pentru irigare.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road