thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 66 / No. 1 / 2022

Pages : 41-48

Metrics

Volume viewed 24 times

Volume downloaded 15 times

NUMERICAL SIMULATION OF SEED DISTRIBUTION OF A PNEUMATIC SEED METER

SIMULAREA NUMERICĂ A PROCESULUI DE LUCRU PENTRU UN DISTRIBUITOR PNEUMATIC

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-66-04

Authors

Dan CUJBESCU

INMA Bucharest / Romania

(*) Iuliana GAGEANU

INMA Bucharest / Romania

Cătălin PERSU

INMA Bucharest / Romania

Gabriel GHEORGHE

INMA Bucharest / Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Iuliana GAGEANU

Abstract

Studies and research carried out on seed meters of precision planters whose operating principle is based on the depression / suction of the air created during the work by the exhauster (vacuum generator) in the vacuum chamber have the role of helping to improve their performance. With the advancement of sowing technology, the emphasis on the ability of seed meters to accurately and consistently distribute seeds in the soil increases. The singularization of the seeds by means of the seed meters and their distance along the channels opened by the coulter is essential to ensure the achievement of the maximum yield of the crop sown on a certain area of land. The paper presents the numerical simulation of the working process for a pneumatic seed meter by means of a mathematical model, analysing the movement of the seeds according to the angle of detachment, the height of detachment of the seed, as well as the speed of the seed in its trajectory towards the channel opened by the coulter.

Abstract in Romanian

Studiile şi cercetările efectuate pe distribuitoarele semănătorilor de precizie al căror principiu de funcţionare are la bază depresiunea / aspiraţia aerului creată în timpul lucrului de către exhaustor în camera vacuumatică au rolul de a ajuta la îmbunătăţirea performanţelor acestora. Odată cu avansarea tehnologiei de semănat, accentul pus pe capacitatea aparatelor de distribuţie a semințelor de a distribui cu precizie și în mod consecvent semințele în sol, crește. Singularizarea semințelor prin intermediul aparatelor de distribuţie și distanțarea acestora de-a lungul şanţurilor deschise de brăzdare este esențială pentru a asigura obţinerea producției maxime a culturii semănate pe o anumită suprafață de teren. În lucrare este prezentată simularea numerică a procesului de lucru pentru un distribuitor pneumatic prin intermediul unui model matematic, analizându-se deplasarea seminţelor în funcţie de unghiul de desprindere, înălţimea de desprindere a seminţei, precum şi de viteza seminţei în traiectoria sa spre şanţul deschis de brăzdar.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road