thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 374-383

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

EXPERIMENTAL RESEARCH ON A FEED PELLETIZING EQUIPMENT DESIGNED FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED FISHING FARMS

CERCETARI EXPERIMENTALE ALE UNUI ECHIPAMENT DE PRODUCERE A FURAJELOR PELETIZATE DESTINATĂ FERMELOR PISCICOLE DE DIMENSIUNI MICI SI MEDII

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-38

Authors

(*) Florin NENCIU

INMA Bucharest

Iulian VOICEA

INMA Bucharest

Vasilica STEFAN

INMA Bucharest

Mihai MATACHE

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Florin NENCIU

Abstract

Due to the recent rise in the price of energy and grains, purchasing high-quality pelletized food has caused significant challenges for small and medium-sized fishing farms. The present article aims to assist breeders and farmers with limited financial resources in producing high quality feeder by providing in detail the design and performance of a wet pelletizing equipment. The proposed pelletizing technology demonstrated high efficiency in use, reduced operating expenses, and a high productivity. Four different feed mixes were processed with the pelleting equipment, functioning with a 5 mm die. The experiment results indicated a maximum processing rate of 100 kg/h at an average pelletizing efficiency of 91.5%. The total pelletizing capacity of 0.8 - 1 tons per day is sufficient to provide feed for a medium-sized fishing farm, reducing dependence on the feed market and allowing for a simple nutritional mix customization.

Abstract in Romanian

Datorită creșterii recente a prețului energiei și al cerealelor, achiziționarea de furaje peletizate de înaltă calitate a devenit mai costisitoare, provocând probleme semnificative fermelor piscicole de dimensiuni mici și mijlocii. Prezentul articol își propune să asiste crescătorii de puiet de peste si fermierii cu resurse financiare limitate în producerea de hrană de calitate prin prezentarea în detaliu a designului și performanței unui nou echipament de peletizare umedă. Tehnologia de peletizare propusă a demonstrat o eficiență ridicată in utilizare, cheltuieli de operare reduse și productivitate ridicată. Patru amestecuri de furaje diferite au fost prelucrate cu echipamentul de peletizare, echipat cu o matriță cu gaura de 5 mm. Rezultatele experimentului au indicat un randament maxim de procesare de 100 kg/h la o eficiență medie de peletizare de 91,5%. Capacitatea totală de peletizare de 0,8 - 1 tonă pe zi este suficientă pentru a furniza hrană pentru o fermă de pescuit de dimensiuni medii, reducând dependența de piața furajelor și permițând o personalizare mai ușoară a amestecului nutrițional.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road