thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 23-32

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

GSM WIFI MOBILE COMMUNICATION SYSTEM FOR AGRICULTURAL VEHICLES

SISTEM DE COMUNICAȚIE MOBIL, GSM-WIFI, PENTRU VEHICULELE AGRICOLE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-02

Authors

Mario CRISTEA

INMA Bucharest

Mihai Gabriel Matache

INMA Bucharest

(*) Claudia IONITA

Politehnica University of Bucharest / Romania

Lucian Andrei PERISOARA

Politehnica University of Bucharest / Romania

Robert Dorin CRISTEA

Politehnica University of Bucharest / Romania

(*) Vlad Nicolae ARSENOAIA

Life Sciences University "Ion Ionescu de la Brad" - Iasi

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Claudia IONITA

[email protected] |

Vlad Nicolae ARSENOAIA

Abstract

The research carried out in this paper aimed to create a communication network for a fleet of agricultural vehicles by means of which to transmit and receive information on the status of work, working time, processed areas, number of machines used and much more necessary information. Communication is based on GSM and WiFi standards, which bring the most secure security standards in data protection to this network. The major advantage of the solution presented is that all the important information is concentrated in one place. The proposed communication system consists of a mobile device that routes the WiFi network on a GSM network that has a minimum 3G standard but also works with 5G, depending on the GSM operator and the devices that are mounted on vehicles, which communicate over the WiFi network. The communication device was mounted on an electric tractor, where it was powered by the tractor's power source. In this communication architecture, the vehicle transmitted information to a control centre and also to other vehicles in the vicinity. The system was able to receive data from other devices, authorized in the system, which could be fixed in the field. The collected data were transmitted to a server in a remote location. The obtained results showed a decrease of signal strength while getting further away from the tractor, with good results up to 100 m radius.

Abstract in Romanian

Cercetările realizate în cadrul prezentei lucrări urmăresc modul de realizare a unei rețele de comunicație pentru o flotă de vehicule agricole cu ajutorul căreia pot fi transmise și recepționate informații despre stadiul lucrărilor, timpii de lucru, suprafețele lucrate, numărul de utilaje folosite și multe alte informații necesare echipei de coordonare a flotelor. Comunicarea este bazată pe standardele GSM și WiFi care aduc în această rețea cele mai sigure standarde de siguranță în protecția datelor. Avantajul major a soluției prezentate este acela că toate informațiile importante sunt concentrate într-un singur loc. Sistemul de comunicație propus este alcătuit dintr-un dispozitiv mobil care face rutarea rețelei WiFi pe o rețea GSM ce are ca standard minim 3G dar funcționează și cu 5G, depinzând de operatorul GSM și de dispozitivele care sunt montate pe vehicule, acestea comunicând pe rețeaua WiFi. Dispozitivul de comunicație a fost montat pe un tractor electric, unde a fost alimentat de la sursa de energie a tractorului. În această arhitectură de comunicație, vehiculul a transmis informații către un centru de control dar și către alte vehicule aflate în vecinătate. Sistemul a fost capabil să primească date și de la alte dispozitive, autorizate în sistem, care puteau avea poziții fixe în teren. Datele colectate au fost transmise la un server aflat într-o locație îndepărtată. Rezultatele obținute au arătat o scădere a puterii semnalului pe măsura ce ne îndepărtăm de tractor, cu rezultate bune până la o rază de 100 m.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road