thumbnail

Topic

Environment

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 562-572

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

MATHEMATICAL MODELING OF AN EVAPORATOR BY USING DIFFERENT CRITERIAL EQUATIONS

MODELAREA MATEMATICĂ A UNUI VAPORIZATOR CU AJUTORUL ECUATIILOR CRITERIALE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-55

Authors

(*) Iulian UTA

University Politehnica of Bucharest

Valentin APOSTOL

University Politehnica of Bucharest

(*) Horatiu POP

University Politehnica of Bucharest

Constantin PAVEL

University Politehnica of Bucharest

(*) Saleh Jassim Saleh ALQAISY

University Politehnica of Bucharest

Viorel BADESCU

University Politehnica of Bucharest

Daniel TABAN

University Politehnica of Bucharest

Claudia IONITA

University Politehnica of Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Iulian UTA

|

Horatiu POP

|

Saleh Jassim Saleh ALQAISY

Abstract

The paper aims to compare and choose the most suitable criteria equation for the computation of the convective heat transfer coefficient on the refrigerant side of the evaporator. The comparison is carried out by considering a given air handling unit equipped with a specific evaporator operating with refrigerant R134a. A mathematical model is given. The results obtained for criteria equations available in the work of Shah (1982), Gungor and Winterton (1987) and Kandlikar (1999) have been compared. The third criterion equation of Shah (1982) is selected because it leads to a value for the evaporator pipe length close to the one measured on the air handling unit and also it can be applied for a wider range of refrigerants used in the field of air conditioning.

Abstract in Romanian

Lucrarea își propune să compare și să aleagă cea mai potrivită ecuație criterială pentru calculul coeficientului de transfer de căldură de convecție pe partea de agent frigorific a unui vaporizator. Comparația se realizează luând în considerare o anumită unitate de tratare a aerului echipată cu un vaporizator specific care funcționează cu agent frigorific R134a. Se realizează un model matematic. Au fost comparate rezultatele obținute pentru ecuațiile criteriale disponibile în lucrările lui Shah (1982), Gungor și Winterton (1987) și Kandlikar (1999). A treia ecuație criterială a lui Shah (1982) este selectată deoarece conduce la o valoare pentru lungimea conductei vaporizatorului apropiată de cea măsurată pe unitatea de tratare a aerului și de asemenea, poate fi aplicată pentru o gamă mai largă de agenți frigorifici utilizați în domeniul aerului condiționat.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road