thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 412-424

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

MECHANISED HARVESTING OF INFLORESCENCES OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANT SPECIES CULTIVATED ON A SMALL SCALE

RECOLTAREA MECANIZATĂ A INFLORESCENȚELOR UNOR SPECII DE PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE CULTIVATE LA SCARĂ REDUSĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-42

Authors

(*) Adriana MUSCALU

INMA Bucharest

Cătălina TUDORA

INMA Bucharest

Cristian SORICĂ

INMA Bucharest

Oana MÎRZAN

SCDA Secuieni, Neamț

Margareta NAIE

SCDA Secuieni

Elena BARCANU-TUDOR

SCDL Buzău

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Adriana MUSCALU

Abstract

The quality of plant material obtained from cultivated medicinal and aromatic plants depends on several important factors, including harvesting, which must be carried out according to the requirements of each cultivation technology. Current producers, especially those who grow these species on small and medium-sized areas, face the high price of labour or its acute shortage, as well as limited access to specialized equipment. The paper provides a brief summary of current concerns about mechanised harvesting of inflorescences of medicinal species cultivated on a small-scale, with mechanisation generally being a guarantee of economic efficiency and quality.

Abstract in Romanian

Calitatea materialului vegetal obtinut din plantele medicinale si aromatice cultivate depinde de mai mulți factori importanți, printre care și recoltarea, ce trebuie efectuată conform cerințelor fiecărei tehnologii de cultură. Producătorii actuali, mai ales cei care cultivă aceste specii pe suprafete mici și medii, se confruntă cu prețul ridicat al forței de munca sau cu lipsa acută a acesteia, precum și cu accesul limitat la utilajele specializate. Lucrarea prezintă o scurtă sinteză a preocupărilor actuale privind recoltarea mecanizată a înflorescențelor unor specii medicinale, cultivate la scară redusă, mecanizarea constituind în general o garanție în ce priveste eficiența economică și calitatea.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road