thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 278-284

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

PRELIMINARY RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE MAIN MICROCLIMATE FACTORS IN AN URBAN FARM MODULE

REZULTATE PRELIMINARE ALE ANALIZEI PRINCIPALILOR FACTORI DE MICROCLIMAT ÎNTR-UN MODUL DE FERMĂ URBANĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-28

Authors

(*) Ionel Lucian DUMITRESCU

I.C.D.I.M.P.H. – HORTING

(*) Daniela VERINGA

I.C.D.I.M.P.H. – HORTING

(*) Mihai Gabriel MATACHE

I.N.M.A.

Laurentiu Constantin VLADUTOIU

I.N.M.A.

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Ionel Lucian DUMITRESCU

|

Daniela VERINGA

[email protected] |

Mihai Gabriel MATACHE

Abstract

As in the case of humans, in the case of plants grown in protected areas, specific microclimate conditions must be ensured for their optimal development during the growing season. The development of plants is the result of their own genetic characteristics, but this is influenced by the microclimate conditions in the environment in which they grow. In the growing areas, the specific microclimate conditions must be strictly monitored. On the other hand, in the context of climate change and urbanization, there has been a need to develop specialized modules for vegetable production. Growing vegetables on urban farms is an increasingly used concept internationally. In this sense, a team of researchers from the INMA and HORTING Institutes in Bucharest - Romania has developed a collaborative project, which aims to investigate the main microclimate parameters such as temperature, relative humidity, CO2 concentration and light radiation intensity inside a prototype urban farm for research, in which green vegetables and microplants can be grown. Due to the complexity of the phenomena that take place in the closed spaces of culture, the amount of information necessary for the complete quantification of the variables of microclimate factors depends both on the intensity of the thermo-physical processes and on the accuracy of the measuring instruments used. This paper presents the preliminary results of the investigation of the main microclimate parameters within the experimental module. This module is a good laboratory tool that could be used in a series of research on the influence of light radiation on certain characteristics of microplants or vegetable seedlings. Analyzing the influence of the light radiation that reaches the plants, it can be seen that they have a great influence on the way they grow.

Abstract in Romanian

Ca și în cazul omului, în cazul plantelor crescute în spații protejate trebuie asigurate condiții specifice de microclimat pentru o dezvoltare optimă a plantelor în perioada de vegetație. Dezvoltarea plantelor este rezultatul propriilor caracteristici genetice, dar aceastea sunt influențate de condițiile de microclimat din mediul în care cresc. În ariile de cultivare, condițiile specifice de microclimat trebuie strict monitorizate. Pe de altă parte, în contextul schimbărilor climatice și al urbanizării, a apărut necesitatea dezvoltării unor module specializate pentru producția de legume. Cultivarea legumelor în așa zisele ferme urbane este un concept din ce în ce mai utilizat la nivel internațional. În acest sens, o echipă de cercetători de la Institutele INMA și HORTING din București - România a dezvoltat în colaborare un proiect, care își propune să investigheze principalii parametri de microclimat precum temperatura, umiditatea relativă, concentrația de CO2 și intensitatea radiației luminoase în interiorul unui prototip de fermă urbană destinat cercetării, modul în care pot fi cultivate legume verzi și microplante. Datorită complexității fenomenelor care au loc în aceste spații închise de cultură, cantitatea de informații necesară cuantificării complete a variabilelor ce caracterizează microclimatul din incintă depinde atât de intensitatea proceselor termo-fizice, cât și de acuratețea măsurărilor și a instrumentelor folosite. Această lucrare prezintă rezultatele preliminare ale investigației principalilor parametri de microclimat din modul experimental dezvoltat. Acest modul este un bun instrument de laborator care ar putea fi folosit într-o serie de cercetări privind influența radiațiilor luminoase asupra anumitor caracteristici ale microplantelor sau răsadurilor de legume. Analizand influența radiațiilor luminoase care ajung la plante, se poate observa că au o mare influență asupra modului de creștere a acestora.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road