thumbnail

Topic

Transport in agriculture

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 747-756

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

CONSIDERATIONS REGARDING THE VIBRATIONS TRANSMITTED TO THE OPERATOR BY AN AXIAL FLOW HARVESTER COMBINE

CONSIDERAŢII PRIVIND VIBRAŢIILE TRANSMISE OPERATORULUI DE O COMBINĂ CU FLUX AXIAL

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-74

Authors

Sorin Ștefan BIRIȘ

„Politehnica” University of Bucharest

(*) Ana-Maria CONSTANTIN

INMA Bucharest

(*) Dragos ANGHELACHE

INMA Bucharest

Iulia GĂGEANU

INMA Bucharest

Dan CUJBESCU

INMA Bucharest

Florin NENCIU

INMA Bucharest

Iulian VOICEA

INMA Bucharest

Gheorghe MATEI

University of Craiova

Lorena-Diana POPA

ARDS Secuieni

Mihaela Florentina DUȚU

INMA Bucharest

(*) Nicoleta UNGUREANU

„Politehnica” University of Bucharest

Tomasz ŻELAZIŃSKI

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Lucian PERIȘOARĂ

„Politehnica” University of Bucharest

Gabriel FODOREAN

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Ana-Maria CONSTANTIN

|

Dragos ANGHELACHE

[email protected] |

Nicoleta UNGUREANU

Abstract

Vibrations are dynamic phenomena occurring in elastic or quasi-elastic media after a local excitation and becoming manifested by propagating the excitation within the medium in the form of some elastic oscillations. Thus, depending on the phenomenon dynamics, there can be met vibrations with low variation frequencies, characteristic to the mechanical structures, structures in constructions and earthquake waves, as well as vibrations with high variation frequencies. The vibration measuring is performed on a straw cereal harvesting machine with an axial threshing apparatus ("CASE IH") in two conditions: in a stationary position and during work, by using transducers for each of the main working parts of the harvester: thresher, header (stripper), chassis and operator's chair. On the basis of the values of longitudinal, cross and vertical accelerations, measured at various frequencies in the two operating conditions of the harvester (at stationary and during work), the effect of the vibrations is established on each of these parts and, finally, cumulated, the vibrations sent to the operator's chair, the nomograms following to be traced and to be established the range with the limits up to which these are not dangerous for the operator's health.

Abstract in Romanian

Vibraţiile sunt fenomene dinamice care iau naştere în medii elastice sau cvasielastice în urma unei excitaţii locale şi care se manifestă prin propagarea excitaţiei în interiorul mediului sub forma unor oscilaţii elastice. Astfel, în funcţie de dinamica fenomenului se întâlnesc vibraţii cu frecvenţe de variaţie scăzute, caracteristice structurilor mecanice, structurilor din construcţii şi undelor seismice, precum şi vibraţii cu frecvenţe mari de variaţie. Măsurarea vibraţiilor se realizează pe o combină de recoltat cereale păioase cu aparat de treier axial (CASE IH), în două condiţii: la staţionar şi în lucru, utilizându-se traductori pentru fiecare din principalele organe de lucru ale combinei: batoză, heder, şasiu şi scaunul operatorului. Pe baza valorilor acceleraţiilor longitudinale, transversale şi verticale măsurate la diferite frecvenţe în cele două condiţii de funcţionare a combinei (la staţionar şi în lucru) se stabileşte efectul vibraţiilor asupra fiecărui dintre aceste organe şi în final, cumulat, vibraţiile transmise la scaunul operatorului, urmând să se traseze nomogramele şi să se stabilească domeniul cu limitele până la care acestea nu sunt periculoase pentru sănătatea operatorului.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road