thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 853-860

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE SEPARATION PROCESS OF SEEDS AND PULP, FROM THE FRUITS OF SEA BUCKTHORN

CERCETARI EXPERIMENTALE ASUPRA PROCESULUI DE SEPARARE A SEMINTELOR ŞI A PULPEI, DIN FRUCTELE DE CATINĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-85

Authors

Radu CIUPERCA

INMA Buharest

(*) Alexandra VISAN

INMA Buharest

Augustina PRUTEANU

INMA Buharest

Ana ZAICA

INMA Buharest

(*) Vasilica STEFAN

INMA Buharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Alexandra VISAN

|

Vasilica STEFAN

Abstract

In the last period, a sector that has seen an important development in fruit growing is the one dedicated to sea buckthorn crops, respectively the technologies for the valorisation of fruits and food by-products deriving from the technological processes dedicated to these fruits with high human and animal nutritional value. In this paper, the aim is to present the results obtained by implementing innovative technologies for the integrated management of works in agricultural farms, vineyards and orchards, particularly intended for the cultivation of sea buckthorn, through which were tracked the technological parameters achieved by an equipment for the separation of sea buckthorn seeds from the pulp of the fruit, respectively the distribution of the separation fractions from the raw material depending on the working regime (the rotation frequencies of the functional systems) and the sizes of the holes of the separation sieve as well as the energy indices of the equipment. From the analysis of the obtained results, it was concluded that, in order to increase the performance of the experimental equipment, the site sections must include a wider range of hole sizes, it should be equipped with a brush system for their cleaning and improve the box system for collecting the material separated on fractions in order to reduce losses.

Abstract in Romanian

În cadrul acestei lucrări știintifice se vor disemina informații și rezultare obținute în cadrul unui proiect complex pentru implementarea unor Tehnologii innovative de management integrat al lucrărilor din ferme agricole, viticole și pomicole, respectiv a plantațiilor și culturilor cu potențial ridicat de integrat în cadrul economiei circulare cu valoare ridicată nutrițională și energetică a culturilor importante în agricultură. În ultima perioadă, un sector ce cunoaște o dezvoltare importantă în pomicultură este cea a culturilor de cătină, respectiv a tehnologiilor de valorificare a fructelor și a subproduselor alimentare ce derivă din procese tehnologice dedicate acestor fructe cu valoare nutrițională umană și animală. Din aceste considerente a fost realizat un echipament tehnic pentru separarea pulpei de cătină de semințele acesteia care a fost testat in conditii de laborator in gol si in exploatare. In urma acestei activitati de cercetare experimentala au fost colectate date cu importanta ridicata din punct de vedere tehnologic in acest domeniu, pentru a determina productivitatea si eficacitatea acestui model experimental realizat pentru prima oara in cadrul institutului nostru, dar si pentru a valida succesul procesului tehnologic si identifica persepectivele de dezvoltare a echipamentului pentru a fi conceput un prototip acceptat si adaptat la cerintele de potentialilor investitori, colaboratori, parteneri si procesatori identificati.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road