thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 415-423

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

FEASIBILITY ANALYSIS OF FLUTED ROLLER DISPENSER APPLICATION FOR PRECISION FERTILIZATION

SOONRULLDOSAATORI RAKENDATAVUS TÄPPISVÄETAMISEL

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-41

Authors

(*) Tormi LILLERAND

Estonian University of Life Sciences

Märt REINVEE

Estonian University of Life Sciences

Indrek VIRRO

Estonian University of Life Sciences

Jüri OLT

Estonian University of Life Sciences

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Tormi LILLERAND

Abstract

With depleting resources, it is essential to increase the application of Agriculture 4.0 principles and technologies. Blueberry cultivation includes various operations, one of them being fertilization. To precisely discharge the correct amount of fertilizer, a volumetric dispenser utilizing a straight fluted roller could be considered as an option. The aim of this research is to verify whether such a dispenser could be used for precision fertilization with solid granular fertilizers. The output of the dispenser was measured on different conditions with three NPK fertilizers. Based on statistical analysis, the required 10% discharge uniformity cannot be achieved and it is necessary to modify the dispenser or use another one.

Abstract in English

Järjest kahanevate ressurssidega on ülioluline tõsta ja kiirendada Põllumajandus 4.0 põhimõtete ning tehnoloogiate rakendamist. Kultuurmustikate kasvatamine kätkeb endas mitmesuguseid operatsioone, üks neist on väetamine. Soovitud koguse täppisväljutamiseks võib võimalikuks lahenduseks pidada sirgsoonrulliga mahtdosaatorit. Antud uurimuse eesmärk on selgitada välja, kas tuntud väljakülviseade on kasutatav granuleeritud väetisega täppisväetamiseks. Dosaatori väljundit mõõdeti erinevatel tingimustel kolme NPK väetisega. Statistilise analüüsi põhjal saab väita, et väljakülvi ühtlust 10% piires ei võimalik saavutada ning dosaatorit on tarvis kas modifitseerida või kasutada teist.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road