thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 51-59

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

CONSIDERATIONS ON HEMP STALK HARVESTING USING SPECIALIZED EQUIPMENT

CONSIDERAŢII PRIVIND RECOLTAREA TULPINII DE CÂNEPĂ UTILIZÂND UN ECHIPAMENT SPECIALIZAT

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-05

Authors

Lorena-Diana POPA

Agricultural Research and Development Station Secuieni, Neamt

(*) Ana ZAICA

INMA Bucharest

Ancuța NEDELCU

INMA Bucharest

Alexandru ZAICA

INMA Bucharest

Gheorghe MATEI

University of Craiova

Margareta NAIE

Agricultural Research and Development Station Secuieni, Neamt

Georgiana RADEANU

“Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences

Cristina PRECUPEANU

“Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Ana ZAICA

Abstract

Within the current hemp cultivation technologies, the use of high-performance technical equipment is required for all applied works, and following the concerns regarding diversified and efficient ways of harvesting, INMA Bucharest has created and experimented an innovative technical equipment for harvesting and tying the stalks into sheaves. In order to demonstrate the efficiency of this equipment, the paper presents the experimental results obtained by INMA Bucharest regarding hourly fuel consumption and fuel consumption per hectare. These energetic indices are important in the evaluation of expenses per surface unit, constituting the basis of the economic efficiency evaluation. At the same time, at ARDS Secuieni, in 2021, research was carried out on the influence of the cuttings application and different sowing norms on the agro-productive capacity of the Ratza monoecious hemp variety for stalks and fibre. The obtained results constitute premises in order to optimize some technological links of cultivation at hemp for stalks and fibre, but they also confirmed the fact that fuel consumption per hectare recorded at hemp stalks harvesting was influenced both by the technical characteristics of the equipment used and by the characteristics of the experimented crop.

Abstract in Romanian

În cadrul tehnologiilor actuale de cultivare a cânepei se impune utilizarea unor echipamente tehnice performante pentru toate lucrările aplicate, iar în urma preocupărilor privind modalități diversificate și eficiente de recoltare, INMA București a realizat și experimentat un echipament tehnic inovativ pentru recoltarea și legarea tulpinilor în snopi. În vederea demonstrării eficienței acestui echipament, în cadrul lucrării sunt prezentate rezultatele experimentale obținute de INMA București privind consumul de combustibil orar şi consumul de combustibil la hectar. Acești indici energetici sunt importanți în evaluarea cheltuielilor la unitatea de suprafață, constituind baza evaluării eficienței economice. Concomitent, la SCDA Secuieni, în anul 2021, au fost derulate cercetări privind influența aplicării retezărilor și a diferitelor norme de semănat asupra capacității agroproductive la soiul de cânepă monoică pentru tulpini și fibră Ratza. Rezultatele obținute constituie premise în vederea optimizării unor verigi tehnologice de cultivare la cânepa pentru tulpini și fibră, dar au confirmat și faptul că consumul de combustibil la hectar înregistrat la recoltarea tulpinilor de cânepă a fost influențat atât de caracteristicile tehnice ale utilajului folosit, cât și de caracteristicile culturii experimentate.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road