thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 757-766

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE ACHIEVEMENT OF AN EQUIPMENT DESIGNED FOR CHOPPING WOODY WASTE

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT DESTINAT TOCĂRII RESTURILOR VEGETALE LEMNOASE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-75

Authors

(*) Lucretia POPA

INMA Bucharest

(*) Viktor TROKHANIAK

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Ana-Maria CONSTANTIN

INMA Bucharest

Ciprian MIRON

INMA Bucharest

Ana ZAICA

INMA Bucharest

Cătălin PERSU

INMA Bucharest

Augustina PRUTEANU

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Lucretia POPA

[email protected] |

Viktor TROKHANIAK

Abstract

This article presents the results obtained through experimental research carried out with a machine for shredding woody plant residues (twigs, vine ropes), residues obtained from dry or green cuttings, in fruit or wine plantations. The obtained shredding is intended for utilization in the form of compost or biofuel (pellet type). The machine was designed and made by a group of researchers from INMA Bucharest, with the aim of developing the machine system made available to farmers, for mechanized work in small and medium-sized fruit plantations. The sizes of the fractions of the wood fragments resulting from the chopping process, their humidity and volumetric weight were determined. Using as raw material greener or drier branches, with dimensions between 10-45 mm, with an adjustment of the chopping drum at an average speed of 1400 rpm and an average speed of the conveyor chain of 0.425 m/s, wood chips with different sizes between 4 and 16 mm were obtained, the proportions varying from 13% to 16%. The average working capacity of the equipment was approx. 14.2 mc/h. Research will continue to determine the energy indices of the machine designed and made at INMA Bucharest, and the results will be presented in another article.

Abstract in Romanian

Acest articol prezintă rezultatele obţinute în cadrul unor cercetări experimentale efectuate cu o maşina de tocat resturi vegetale lemnoase (crengi, coarde de viţă de vie), resturi obţinute din tăierile în uscat sau în verde, în plantațiile pomicole sau viticole. Tocătura obținută este destinată valorificării sub formă de compost sau biocombustibil (de tip peleţi). Maşina a fost proiectată şi realizată de către un grup de cercetători din INMA București, cu scopul dezvoltării sistemei de mașini pusă la dispoziția fermierilor, pentru efectuarea de lucrări mecanizate în plantațiile pomicole de dimensiuni mici şi mijlocii. Au fost determinate dimensiunile fractiilor lemnoase rezultate în urma procesului de tocare, umiditatea acestora şi masa volumică. Utilizând ca materie primă crengi mai verzi sau mai uscate, cu dimensiuni cuprinse între 10-45 mm, cu un reglaj al tamburului de tocare la o turație medie a de 1400 rot/min şi la o viteza medie de avans a benzii transportoare de cca.0.425 m/s, s-a obținut o tocătură lemnoasă cu diferite dimensiuni cuprinse între 4 şi 16 mm, proporțiile variind de la 13% la 16%. Capacitatea medie de lucru a echipamentului a fost de cca.14.2 mc/h. Cercetările vor continu pentru a determina indicii energetici ai maşinii proiectată şi realizata la INMA Bucureşti, iar rezultatele vor fi prezentate într-un alt articol.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road