thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 69 / No. 1 / 2023

Pages : 427-436

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

AGRICULTURAL PLATFORM EQUIPPED WITH A HYDROSTATIC TRANSMISSION CAPABLE OF CONTINUOUSLY ADJUSTABLE TRAVEL VELOCITY AND NON-LINEAR DISTURBANCE COMPENSATION CAPABILITIES

PLATFORMĂ AGRICOLĂ DOTATĂ CU O TRANSMISIE HIDROSTATICĂ CAPABILĂ SĂ REALIZEZE VITEZE DE DEPLASARE CONTINUU VARIABILE ȘI CAPABILITĂȚI DE COMPENSARE A PERTURBAȚIILOR NELINIARE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-69-40

Authors

(*) Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

INOE 2000 - Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute / Romania and Faculty of Technological Equipment, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania

Cristian PAVEL

Faculty of Technological Equipment, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

Abstract

Both in the case of precision agriculture and in the case of some agricultural works, in which the technological process is dependent on the velocity of displacement of the platform carrying the agricultural equipment, it is necessary to precisely adjust or even continuously adjust the velocity of displacement. This article presents the capabilities of continuously regulating the travel velocity of an agricultural platform equipped with a hydrostatic transmission and a PID controller with feedback, feedforward, as well as nonlinear disturbance compensation capabilities; such a platform can be fitted with various agricultural equipment.

Abstract in Romanian

Atât în cazul agriculturii de precizie cât și în cazul unor lucrări agricole în care procesul tehnologic este dependent de viteza de deplasare a platformei purtătoare de echipamente agricole este necesară reglarea cu precizie sau chiar reglarea continua a vitezei de deplasare. Acest articol prezintă capabilitățile de reglare continuă a vitezei de deplasare a unei platforme agricole dotată cu o transmisie hidrostatică și un regulator PID cu feedback, feedforward, precum și capabilități de compensare a perturbațiilor neliniare, platformă ce poate fi dotată cu diverse echipamente agricole.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road