thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 69 / No. 1 / 2023

Pages : 597-608

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF AN EVAPORATOR EQUIPPING AN AIR HANDLING UNITS FOR CEREAL SEED STORAGE FACILITY

CARACTERISTICILE DE TRANSFER DE CĂLDURA ALE UNUI VAPORIZATOR CARE ECHIPEAZA O CENTRALA DE TRATARE A AERULUI DESTINATA UNUI DEPOZIT DE SEMINȚE DE CEREALE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-69-57

Authors

Iulian UTA

University Politehnica of Bucharest

(*) Valentin APOSTOL

University Politehnica of Bucharest

Horatiu POP

University Politehnica of Bucharest

Viorel BADESCU

(*) Constantin PAVEL

University Politehnica of Bucharest

Claudia IONITA

University Politehnica of Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Valentin APOSTOL

[email protected] |

Constantin PAVEL

Abstract

In this paper the evaporator from the air handling units (AHU) is being studied, this being connected to an air conditioning installation with mechanical compression of vapors, existing within the Thermodynamics department. In a previous analysis, the heat exchanger (HEX) was checked to see if it complied with the cooling capacity relative to the heat exchange surface by finding the specific criteria equations. A follow-up to the previous article is to calculate based on the thermodynamic cycle, what happens if the refrigerant is replaced with other new refrigerants in the field of air conditioning in order to improve the performance of the air conditioning system (ACS), finding the refrigerant with a low Global warming potential (GWP) and with an appropriate flammability class. The moisture content of seeds is one of the most important storage parameters affecting their quality. In order to obtain the desired effect, the temperature and humidity of the air must be maintained in the warehouse with an air treatment unit. In this study, it is desired to replace the refrigerant and preserve the refrigerating power from the evaporator, by changing the degree of sub-cooling from the condenser. Due to the fact that the temperature in the ambient environment changes substantially during a calendar year and the condenser of the air conditioning installation has the same configuration, thus the decrease in the ambient temperature will result in the appearance of the sub-cooling process and an increase in the performance of the installation.

Abstract in Romanian

In aceasta lucrare se studiază vaporizatorul de la o unitate de tratare a aerului (UTA), ce este racordata la o instalație frigorifica cu comprimare mecanică de vapori, si care se afla în cadrul departamentului de Termodinamică. Într-o analiză anterioară, schimbătorul de căldură (HEX) a fost verificat pentru a vedea dacă a respectat capacitatea de răcire în raport cu suprafața de schimb de căldură prin găsirea ecuațiilor criteriale specifice. O continuare a articolului anterior este de a calcula pe baza ciclului termodinamic, ce se intampla daca agentul frigorific este inlocuit cu alti agenti frigorifici noi in domeniul aerului conditionat in scopul imbunatatirii performantelor sistemului de aer conditionat (ACS), constatandu-se agentul frigorific cu un potential de incalzire globala (GWP) scăzut și cu o clasă de inflamabilitate adecvată. Conținutul de umiditate al semințelor este unul dintre cei mai importanți parametri de depozitare care afectează calitatea acestora. Pentru a obtine efectul dorit trebuie mentinut in depozit o temperatura si o umiditate a aerului cu o centrala de tratare aer. In acest studiu se doreste inlocuirea agentului frigorific si pastrarea puterii frigorifice de la vaporizator, prin modificarea gradului de subracire de la condensator. Datorita faptului ca temperatura din mediul ambiant se modifica substantial pe parcursul unui an calendaristic si condensatorul instalatie de climatizare aer are aceesi configuratie, astfel prin scaderea temperaturi ambiante o sa rezulte aparitia procesului de subracire si o crestere a performantei instalatiei.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road