thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 69 / No. 1 / 2023

Pages : 520-526

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

MANAGEMENT PRACTICES IN INDUSTRIAL HEMP HARVESTING AND STORAGE

PRACTICI DE MANAGEMENT ÎN RECOLTAREA ȘI DEPOZITAREA CÂNEPEI INDUSTRIALE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-69-49

Authors

Dragoș MANEA

INMA / Bucharest

Gheorghe STROESCU

INMA / Bucharest

(*) Lucretia POPA

INMA / Bucharest

Alexandru IONESCU

INMA / Bucharest

Alexandru ZAICA

INMA / Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Lucretia POPA

Abstract

This paper presents the results obtained by INMA Bucharest, following a research project, in which a technology for harvesting and storing industrial hemp was developed. The equipment for harvesting green hemp stalks intended for this technology was tested in an experimental plot grown with Dacia - Secuieni hemp. Operating indices (actual torque at the power take-off, traction force at drawbar, total effective power to operate the equipment, working speed, effective working capacity) and working qualitative indices (stalk cutting height at lower knife and upper knife, degree of stalk cutting, stalk diameter, the average length of the stalk cut without inflorescence). As a result of the analysis of the values obtained for the operating indices and qualitative working indices, a series of pertinent conclusions and observations resulted, which will help guide harvesting and storage practices to ensure quality requirements for hemp fibre production are met.

Abstract in Romanian

Această lucrare prezintă rezultatele obținute de INMA București, în urma derulării unui proiect de cercetare, în care s-a elaborat o tehnologie de recoltare și depozitare a cânepii industriale. Echipamentul pentru recoltarea tulpinilor de cânepă în verde destinat acestei tehnologii a fost testat într-un lot experimental cultivat cu varietatea de cânepă Dacia - Secuieni. Au fost determinați indicii de operare (momentul real la priza de putere, forța de tracțiune la bara de cuplare, puterea efectivă totală, viteza de lucru, capacitatea efectivă de lucru) și indicii calitativi de lucru (înălțimea de tăiere a tulpinilor la cuțitul inferior și la cuțitul superior, gradul de tăiere a tulpinilor, diametrul tulpinilor, lungimea medie de tăiere a tulpinilor fără inflorescență). În urma analizei valorilor obținute pentru indicii de operare și indicii calitativi de lucru au rezultat o serie de concluzii și observații pertinente, care vor ajuta la ghidarea practicilor de recoltare și depozitare, pentru a asigura satisfacerea cerințelor de calitate pentru producția de fibre de cânepă.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road