thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 70 / No. 2 / 2023

Pages : 607-614

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

RESEARCH ON THE TESTING OF AXIAL FLOW THRESHING APPARATUS FOR IMPROVING THEIR QUALITATIVE WORKING INDICES

CERCETĂRI PRIVIND TESTAREA APARATELOR DE TREIER CU FLUX AXIAL ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU AI ACESTORA

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-70-58

Authors

Oana-Diana CRISTEA

INMA Bucharest

(*) Mihaela NITU

INMA Bucharest

Gabriel CONSTANTIN

UNST POLITEHNICA Bucharest

Mariana MUNTEANU

UNST POLITEHNICA Bucharest

Oana-Elena MILEA

UNST POLITEHNICA Bucharest

Roxana ZAHARIA

Research Development Institute for Plant Protection Bucharest

Marga GRADILA

Research Development Institute for Plant Protection Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Mihaela NITU

Abstract

The working process of the threshing apparatus is characterized by the qualitative working indices they achieve during operation. In order to maximize them with effect on reducing the percentage of seed losses, damaged seeds and impurities in the seed mass, respectively increasing the percentage of separated seeds, certain adjustments can be made on the component elements of a threshing apparatus in accordance with the type, quality and the condition of the material subjected to the threshing operation. In this paper, a n axial flow threshing apparatus was tested under different conditions, in order to be able to obtain the data necessary to adjust the working parameters, which would allow it to be operated at the desired quality indices (losses, injuries and minimal impurities together with separation of seeds from ears and straw almost completely).

Abstract in Romanian

Procesul de lucru al aparatelor de treier este caracterizat de indicii calitativi de lucru pe care îi realizează în timpul exploatării. Pentru maximizarea acestora cu efect asupra reducererii procentului pierderilor de semințe, semințelor vătămate şi al impurităţilor in masa de seminte, respectiv al cresterii procentului de seminţe separate, asupra elementelor componente ale unui aparat de treier se pot efectua anumite reglaje in concordanta cu tipul, calitatea si starea materialului supus operatiei de treier. În această lucrare a fost testat un aparat de treier cu flux axial în diferite condiţii, pentru ca în final să se poată obţine datele necesare reglării parametrilor de lucru, care să-i permită exploatarea la indicii calitativi doriţi. (pierderi, vătămari şi impurităţi minime coroborat cu separarea seminţelor din spice şi paie aproape în totalitate).

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road