thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 70 / No. 2 / 2023

Pages : 11-20

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

DEVELOPMENT OF A TRICOPTER-HEXAROTOR AGRICULTURAL UAV DESTINED FOR THE REALIZATION OF PRECISION SPRAYING WORKS

DEZVOLTAREA UNUI UAV TRICOPTER-HEXAROTOR DESTINAT REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE STROPIRE DE PRECIZIE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-70-01

Authors

Mihai Gabriel MATACHE

INMA Bucharest

Iuliana GĂGEANU

INMA Bucharest

(*) Gabriel Valentin GHEORGHE

INMA BUcharest

(*) Catalin PERSU

INMA Bucharest

Marian CHIRIȚESCU

INMA Bucharest

Mihaela NITU

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Gabriel Valentin GHEORGHE

[email protected] |

Catalin PERSU

Abstract

The utilization of unmanned aerial vehicles (UAVs) for chemical application has become a topic of great interest to both researchers and the market in recent times. Producers have proposed the use of drones for joint spraying as a means of enhancing precision agriculture and productivity. However, chemical spraying is a highly specialized field where the quality of the spray is critical so the used UAV have to be precise and reliable. Within this paper will be presented the process of developing a tricopter-hexarotor chassis type UAV, electrically driven, fitted with a 66 litres tank and 6 anti-drift nozzles which will be used for precision spraying of agricultural crops based on preprogrammed flying missions.

Abstract in Romanian

Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV-uri) pentru aplicarea chimicalelor a devenit un subiect de interes în ultimul timp atât pentru cercetători cât și pentru piață. Producătorii au propus folosirea dronelor pentru stropirea integrată ca o modalitate de a îmbunătății productivitatea și agricultura de precizie. Totuși, stropirea cu substanțe chimice reprezintă un domeniu specializat în care calitatea stropirii este esențială astfel încât UAV-ul folosit trebuie să fie precis și fiabil. În cadrul acestei lucrări va fi prezentat procesul de dezvoltare al unui UAV având șasiul de tip tricopter-hexarotor, acționat electric, dotat cu un rezervor de 66 litri și 6 duze antidrift care va fi folosit pentru stropirea de precizie a culturilor agricole pe baza unor misiuni de zbor preprogramate.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road