thumbnail

Topic

Renewable energies

Volume

Volume 70 / No. 2 / 2023

Pages : 549-556

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

IMPROVING PERFORMANCE OF COLD ROOM REFRIGERATION SYSTEM BY DESUPERHEATING ENERGY RECOVERY USING PCMS

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI UNUI SISTEM FRIGORIFIC (IFV)CE ECHIPEAZA O CAMERA FRIGORIFICA PRIN RECUPERAREA ENERGIEI DIN PROCESUL DE DESUPRAINCALZIRE CU AJUTORUL PCM-URILOR

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-70-53

Authors

Jamal AL DOURI

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania; University of Technology / Iraq

Valentin APOSTOL

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

(*) Horatiu POP

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

Tudor PRISECARU

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

(*) Cornel Constantin PAVEL

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

Iulian UTA

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

Claudia IONITA

Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, National University of Science and Technology Politehnica of Bucharest / Romania

Lucretia POPA

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Horatiu POP

[email protected] |

Cornel Constantin PAVEL

Abstract

The paper aims to investigate how to improve the performance of a refrigeration system (Rs) that equips a cold room, by incorporating phase change materials (Phase Change Materials - PCMs) in these systems, a study that has not yet been extended experimentally. The study is carried out on a cold room within the National University of Science and Technology Politehnica Bucharest - Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering, Department of Thermodynamics, Engines, Thermal and Refrigeration Equipment. This room is equipped with a refrigeration system with mechanical vapour compression (VCRs), which uses R404A as refrigerant. Mechanical vapour compression refrigeration system (VCRs) with an evaporation temperature below 0oC causes ice to form on the evaporator leading to reduced performance. Currently, the widely used methods for defrosting are the standard methods, the most used being the electric one, which of course consumes energy. This paper aims to evaluate the availability of heat that could be used in the defrosting process by means of PCMs. The study was made using the Engineering Equation Solver software, several types of PCMs and also different refrigerants (R600a, R600, R1234yf, R1234ze, R152a, R290, R32) and in this way it was intended to identify the right agent to be used for a particular type of PCM.

Abstract in Romanian

Lucrarea investighează modul de îmbunătățire a performanței unei instalații frigorifice (IFV) ce echipează o camera frigorifica, prin încorporarea materialelor cu schimbare de fază (Phase Change Materials - PCM-uri) în aceste sisteme, studiu care nu a fost încă extins experimental. Studiul se realizează pe o cameră frigorifică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București – Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronica, Departamentul de Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice. Această camera este echipată cu o instalație frigorifică cu comprimare mecanică de vapori (IFV), ce folosește ca agent frigorific R404A. Sistemul frigorific cu comprimare mecanică de vapori (IFV), cu o temperatura de vaporizare mai mică de 0oC, determină depunerea de gheață la vaporizator care conduce la reducerea performanței acestuia. În prezent, metodele utilizate pe scară largă pentru degivrare sunt metodele standard, cea mai utilizata fiind cea electrica, care consuma bineînțeles energie. Lucrarea își propune să evalueze disponibilitatea de căldură ce ar putea fi utilizată în procesul de degivrare cu ajutorul PCM-urilor. Studiul s-a făcut cu ajutorul software-ului Engineering Equation Solver, folosind mai multe tipuri de PCM-uri și de asemenea diferiți agenți frigorifici (R600a, R600, R1234yf, R1234ze, R152a, R290, R32) și in acest mod se dorește a se identifica agentul potrivita fi utilizat pentru un anumit tip de PCM.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road