thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 70 / No. 2 / 2023

Pages : 507-516

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

NUMERICAL ANALYSIS OF A NOVEL VERTICAL-AXIS WIND TURBINE LAYOUT

ANALIZA NUMERICĂ A UNEI NOI CONFIGURAŢII DE TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-70-49

Authors

(*) Dragos Mihail PREDA

Rolix Impex Series srl

Bogdan Ovidiu DURAN

Tehnological Brand ltd

Adrian PANDELE

Arrows srl

Oana-Diana MANOLELI-PREDA

Rolix Impex Series srl

Aneta IONESCU

Rolix Impex Series srl

Vasilica STEFAN

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Dragos Mihail PREDA

Abstract

Governmental incentives, technological progress, and lowering costs have made renewable energy more accessible and more affordable for residential areas. Switching to renewable energy sources not only reduces greenhouse gas emissions but also provides long-term financial gains, energy independence, and a cleaner environment for communities. In this study, a numerical analysis of a vertical-axis wind turbine layout that is easily adaptable to populated areas was conducted. Among the results are the variation of the torque coefficient during the course of a complete 360-degree rotation and the vorticity magnitude evolution at the nominal point. In order to validate the numerical results, a test campaign will be conducted inside the wind tunnel as part of further study. This campaign will be carried out using an experimental small-scale model.

Abstract in Romanian

Stimulentele guvernamentale, progresele tehnologice și reducerea costurilor au făcut energia regenerabilă mai accesibilă și mai accesibilă pentru zonele rezidențiale. Trecerea la surse regenerabile de energie nu numai că reduce emisiile de gaze cu efect de seră, dar oferă și câștiguri financiare pe termen lung, independență energetică și un mediu mai curat pentru comunități. În acest studiu, a fost efectuată o analiză numerică a unei configurații de turbine eoliene cu ax vertical care poate fi, cu uşurinţă, adaptata la zonele populate. Printre rezultate se numără variația coeficientului de cuplu în cursul unei rotații complete de 360 de grade și evoluția vorticității la punctul nominal. Pentru validarea rezultatelor numerice, va fi efectuată o campanie de testare în interiorul tunelului de vânt, ca parte a studiilor viitoare. Această campanie se va desfășura folosind un model experimental la scară mică.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road