thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 70 / No. 2 / 2023

Pages : 201-210

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

STUDY ON BIODEGRADABLE MATERIALS FROM THERMOPLASTIC STARCH WITH THE ADDITION OF NUTS SHELL

BADANIE MATERIAŁÓW BIODEGRADOWALNYCH ZE SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ Z DODATKIEM ŁUPIN ORZECHÓW

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-70-20

Authors

(*) Tomasz ŻELAZIŃSKI

Institute of Mechanical Engineering, Warsaw University of Life Sciences / Poland

Adam EKIELSKI

Institute of Mechanical Engineering, Warsaw University of Life Sciences / Poland

Karol DURCZAK

Faculty of Environmental and Mechanical Engineering, Poznan University of Life Sciences / Poland

Magdalena MORAWSKA

Faculty of Manufacturing Engineering, Warsaw University of Life Sciences / Poland

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Tomasz ŻELAZIŃSKI

Abstract

The paper presents the results of research on film biocomposites made of thermoplastic starch (TPS) and various types of nut shells. The research involved the use of thermally treated nut shells: hazelnuts, pistachios, walnuts and peanuts. TPS biocomposites were produced by the pour method using non-adherent moulds. The obtained samples were used to test the basic physical properties used in testing biodegradable materials. The following parameters were determined: mechanical strength, colour and colour difference, water contact angle, moisture absorption from water and atmospheric air. Images of biocomposite fractures were also taken using a scanning electron microscope (SEM). It was found that the addition of nut shells enabled the production of homogeneous materials and contributed to the improvement of their strength parameters. The research showed that nut shells can be a prospective raw material for the production of innovative biodegradable materials.

Abstract in English

W pracy przedstawiono wyniki badań bikompozytów otrzymanych ze skrobi termoplastycznej (TPS) oraz różnego rodzaju łupin orzechów. Do badań wykorzystano poddane obróbce termicznej łupiny orzechów: laskowych, pistacji, włoskich i ziemnych. Biokompozyty TPS wytworzono metodą wylewową z wykorzystaniem form teflonowych. Uzyskane próbki posłużyły do zbadania podstawowych właściwości fizycznych stosowanych badaniach materiałów biodegradowalnych. Określono następujące parametry: wytrzymałość materiałów, barwę, różnicę barw, kąt zwilżania, absorpcję wilgoci z wody i powietrza atmosferycznego. Wykonano również zdjęcia pęknięć biokompozytów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że dodatek łupin orzechów umożliwił uzyskanie materiałów jednorodnych i przyczynił się do poprawy ich parametrów wytrzymałościowych. Badania wykazały, że łupiny orzechów mogą być perspektywicznym surowcem do produkcji innowacyjnych materiałów biodegradowalnych.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road