thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 843-856

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

CONSIDERATIONS REGARDING THE EFFECTS OF SHOCKS AND VIBRATIONS ON OPERATORS OF SELF-PROPELLED AGRICULTURAL EQUIPMENT

CONSIDERATIII PRIVIND EFECTELE ŞOCURILOR ŞI VIBRAŢIILOR ASUPRA OPERATORILOR UTILAJELOR AGRICOLE AUTOPROPULSATE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-74

Authors

(*) Valentin VLĂDUŢ

The National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry

Sorin-Ștefan BIRIŞ

NUST Politehnica Bucharest / Romania

Gigel PARASCHIV

NUST Politehnica Bucharest / Romania

Nicoleta UNGUREANU

NUST Politehnica Bucharest / Romania

Sorin Tiberiu BUNGESCU

USV “King Mihai I” Timişoara / Romania

Iulian VOICEA

INMA Bucharest / Romania

Dan CUJBESCU

INMA Bucharest / Romania

Iuliana GĂGEANU

INMA Bucharest / Romania

Evelin LAZA

INMA Bucharest / Romania

Lorena-Diana POPA

ARDS Secuieni / Romania

Gheorghe MATEI

University of Craiova / Romania

Atanas ATANASOV

University of Ruse / Bulgaria

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Valentin VLĂDUŢ

Abstract

Vibrations are part of the category of dynamic phenomena and are manifested in some medium as a consequence of an external excitation in the form of oscillations. These oscillations have negative effects on the medium in which they manifest. In the particular case where the medium is represented by the human body, the negative effects are felt at the level of its health, and the consequences are sometimes irreversible. In this context, it is necessary to study and know the effects that vibrations have on the human body. The main purpose of researches carried out in this field is to establish the limit up to which man can work in medium that generate vibrations, without the vibrations affecting his state of health.

Abstract in English

Vibraţiile fac parte din categoria fenomenelor dinamice și se manifestă în unele medii ca și consecință a unei excitaţii exterioare sub forma unor oscilaţii. Aceste oscilații au efecte negative asupra mediului în care se manifestă. În cazul particular în care mediul este reprezentat de corpul uman, efectele negative se resimt la nivelul sănătății acestuia, iar consecinţe sunt uneori ireversibile. În acest context, se impune necesitatea studierii şi cunoaşterii efectelor pe care le au vibraţiile asupra corpului uman. Scopul principal al cercetărilor realizate în acest domeniu este stabilirea limitei până la care omul poate lucra în medii generatoare de vibraţii, fără ca vibrațiile să îi afecteze starea de sănătate.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road