thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 335-344

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

OPTIMIZING AND INTEGRATING ELECTROMECHANICAL ACTUATORS IN AGRICULTURAL EXCAVATOR BOOMS FOR ENHANCED EFFICIENCY AND BATTERY LONGEVITY

OPTIMIZAREA ȘI INTEGRAREA ACTUATORILOR ELECTROMECANICI ÎN BRAȚELE EXCAVATOARELOR AGRICOLE PENTRU EFICIENȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ȘI LONGEVITATE A ACUMULATORILOR

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-29

Authors

Ioan Mihail SAVANIU

Technical University of Civil Engineering Bucharest / Romania

(*) Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

National Institute of Research & Development for Optoelectronics/INOE 2000, Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute/IHP / Romania

Ioana Aristia POPOVICI

Technical University of Civil Engineering Bucharest / Romania

Oana TONCIU

Technical University of Civil Engineering Bucharest / Romania

Magdalena CULCEA

Technical University of Civil Engineering Bucharest / Romania

Ancuța NEAGU

Technical University of Civil Engineering Bucharest / Romania

Robert BLEJAN

National Institute of Research & Development for Optoelectronics/INOE 2000, Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research Institute/IHP / Romania and National University of Science and Technology Politehnica Bucharest, Doctoral School of Power Engineering / Romania

Vasilica ȘTEFAN

National Institute of Research and Development for Machinery and Installations for Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest / Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Alexandru-Polifron CHIRIȚĂ

Abstract

The research optimizes electric consumption in agricultural excavator booms by integrating electromechanical actuators and Power-by-Wire technologies. Utilizing a PID controller reduces electric motor peak current consumption, enhancing battery longevity. The research, carried out on a reduced-scale experimental stand, reveals the potential applications of the excavator arm equipment in agriculture, such as the precise location of irrigation systems, arrangement of terraces for orchards or vineyards, setting up greenhouses, and efficient unloading/loading of bulk materials. These applications signify the versatility and adaptability of electrically powered excavators in addressing diverse agricultural needs, emphasizing the significance of the developed mechatronic system for enhancing efficiency and sustainability in agricultural practices.

Abstract in Romanian

Cercetarea optimizează consumul electric în brațele excavatoare agricole prin integrarea actuatorilor electromecanici și a tehnologiilor Power-by-Wire. Utilizarea unui controler PID reduce consumul maxim de curent al motorului electric, îmbunătățind durata de viață a acumulatorilor. Cercetarea, derulată pe un stand experimental la scară redusă, promite aplicații potențiale ale echipamentului brațului excavator în agricultură, precum localizarea sistemelor de irigații, amenajarea teraselor pentru livezi sau vie, înființarea serelor și încărcarea/descărcarea eficientă a materialelor vrac. Aceste aplicații semnifică versatilitatea și adaptabilitatea excavatoarelor electrice în abordarea diverselor cerințe din agricultură, subliniind importanța sistemului mecatronic dezvoltat pentru îmbunătățirea eficienței și durabilității în practicile agricole.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road