thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 808-817

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

RESEARCH ON DETACHMENT PROCESS AND SEPARATION OF FROZEN SEA-BUCKTHORN FRUITS FROM BRANCHES

CERCETĂRI PRIVIND PROCESELE DE DETAȘARE ȘI SEPARARE A FRUCTELOR DE CĂTINĂ CONGELATEDE DE PE RAMURI

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-71

Authors

(*) Radu CIUPERCĂ

INMA Bucharest / Romania

(*) Ana ZAICA

INMA Bucharest / Romania

Vasilica STEFAN

INMA Bucharest / Romania

Petruţa PETCU

National University of Science and Technology “POLITEHNICA” of Bucharest, Faculty of Aerospace Engineering / Romania

Lucian DUMITRESCU

ICDIMPH HORTING Bucharest/Romania

Oana CRISTEA

INMA Bucharest / Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Radu CIUPERCĂ

[email protected] |

Ana ZAICA

Abstract

Following the bibliographic and theoretical research carried out by the specialists of INMA Bucharest Institute, as well as the experience of sea buckthorn producers and processors, the experimental model of a high-performance equipment for separating frozen sea buckthorn fruits from the harvested mass (branches, fruits and leaves) was designed and made. Thus, the subject of this paper is the experimental research carried out on an improved equipment for detaching and separating frozen sea buckthorn fruits from the branches - ESFC. After an introduction in which the current state in the field was highlighted, the tested equipment was presented with the main functional parameters, adjustments necessary to obtain an optimal working regime suitable for the processed raw material. Following the experiments carried out, the main working indices of the equipment were determined, among which: the working capacity, the degree of separation of the fruits from impurities as well as the optimal functional regimes. Following the tests carried out, in two variants of arrangement of the paddle arms on the separation rotor, some conclusions were formulated, the most eloquent of which was that, for the equipment tested in Variant II equipped with the separation rotor, the highest values for the feed flow resulted for the angle of inclination of the paddle of 450 and the rotation speed of the rotor of 90 min-1 and a high degree of separation.

Abstract in Romanian

În urma cercetărilor bibliografice si teoretice realizate de specialiștii institutului INMA, dar și a experienței producătorilor și procesatorilor de cătină, s-a proiectat și realizat modelul experimental al unui echipament performant pentru separarea fructelor de cătină congelate din masa recoltată (ramuri, fructe și frunze), din acest motiv subiectul acestei lucrării îl reprezinta cercetări experimentale efectuate asupra unui echipament îmbunătățit pentru desprindere și separarea fructelor congelate de cătină de pe crengi - ESFC, totodată vor fi prezentate: componența și rolul functional al ESFC, caracteristicile tehnice, principalii parametri funcționali, reglaje necesare pentru obținerea unui regim optim de lucru adecvat materiei prime recoltate și congelate, precum și aprecierea eficacității echipamentului, observații și perspective de imbunătățire a performantelor si fenomenelor care au loc și au implicații directe asupra calității produsului final rezultat. Gradul de puritate al fructelor de cătină influenţează tehnologia din industria alimentară/ farmaceutică ce va fi utilizată pentru procesarea fructelor.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road