thumbnail

Topic

Renewable energies

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 882-890

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

ROMANIAN BIOMASS PELLET MARKET – TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS

PIAȚA ROMÂNEASCĂ A PELETELOR DIN BIOMASĂ - ANALIZĂ TEHNICO-ECONOMICĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-77

Authors

Georgiana MOICEANU

National University of Science and Technology “POLITEHNICA” Bucharest

(*) Mirela - Nicoleta DINCĂ

National University of Science and Technology “POLITEHNICA” Bucharest

Mihai CHIȚOIU

CENIT SRL

Gigel PARASCHIV

National University of Science and Technology “POLITEHNICA” Bucharest

Oana-Diana CRISTEA

National Institute for Research-Development of Machines and Installations Designed for Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Mirela - Nicoleta DINCĂ

Abstract

Biomass is currently the most widespread form of renewable energy, and its exploitation is constantly increasing due to concerns about the major impact of fossil fuel consumption, in terms of climate change, global warming and their negative impact on the human factor. Biomass can be transformed using modern technologies into solid, liquid, and gaseous fuels. One of the most widely used biomass biofuels is wood pellets. Pellets obtained from woody biomass represent a very successful renewable energy source, due to their characteristics that include high density, high calorific value, low moisture content, but also ease of storage and transport. Romania's biomass pellet industry has recorded significant growth due to the increasing demand for green energy. Investment in modern technology improves production efficiency and enhances competitiveness in international markets. However, fluctuations in raw material prices such as biomass transportation costs and moisture content often affect profit margins. Improving infrastructure and continued investment in research and development are crucial to strengthening Romania’s position in the global renewable energy market. In this context, the purpose of the article is to present an analysis for Romanian pellet market industry.

Abstract in Romanian

Biomasa este în prezent cea mai răspândită formă de energie regenerabilă, iar exploatarea acesteia este în continuă creștere datorită preocupărilor legate de impactul major al consumului de combustibili fosili, în ceea ce privește schimbările climatice, încălzirea globală și impactul negativ al acestora asupra factorului uman. Biomasa poate fi transformată cu ajutorul tehnologiilor moderne în combustibili sub formă solidă, lichidă și gazoasă. Printre cei mai utilizați biocombustibili din biomasă sunt peletele din lemn. Peletele obținute din biomasă lemnoasă reprezintă o sursă de energie regenerabilă de mare succes, datorită caracteristicilor acestora care includ densitate ridicată, putere calorică mare, conținut de umiditate scăzut dar și ușurință în depozitare și transport. Industria peletelor din biomasă din România a înregistrat o creștere semnificativă datorită cererii tot mai mari de energie verde. Investițiile în tehnologii moderne îmbunătățesc eficiența producției și sporesc competitivitatea pe piețele internaționale. Cu toate acestea, fluctuațiile prețurilor materiilor prime, cum ar fi costurile de transport al biomasei și conținutul de umiditate, afectează adesea marjele de profit. Îmbunătățirea infrastructurii și investițiile continue în cercetare și dezvoltare sunt esențiale pentru consolidarea poziției României pe piața globală a energiei regenerabile. În acest context, scopul articolului este de a prezenta o analiză pentru industria românească a pieței peletelor.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road