thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 703-712

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

THE EVOLUTION OF ROMANIAN AGRICULTURE MECHANIZATION DEGREE

EVOLUTIA GRADULUI DE MECANIZARE IN AGRICULTURA ROMANEASCA

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-61

Authors

Ancuta MARIN

ICEADR

(*) Vili DRAGOMIR

ICEADR

Ruxandra POP

ICEADR

Marian BUTU

ICEADR

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Vili DRAGOMIR

Abstract

Mechanization is a fundamental aspect of agricultural sector modernization, bringing with it both benefits and challenges. The purpose of this study was to evaluate the degree of mechanization of Romanian agriculture and identify the major trends that marked the evolution of this process in the last ten years. Regional differences in the degree of mechanization were also explored, highlighting the particularities and challenges of each region. This analysis will provide a comprehensive perspective on the impact of mechanization in agriculture in Romania and will serve as a basis for the formulation of appropriate agricultural policies for the sustainable development of the country's agricultural sector.

Abstract in Romanian

Mecanizarea reprezintă un aspect fundamental al modernizării sectorului agricol, aducând cu sine atât beneficii cât și provocări. Scopul acestui studiu a fost evaluarea gradului de mecanizare al agriculturii româneaști și identificarea tendințelor majore care au marcat evoluția acestui proces în ultimii zece ani. De asemenea, au fost explorate diferențele regionale în ceea ce privește gradul de mecanizare, evidențiind particularitățile și provocările fiecărei regiuni în parte. Această analiză va oferi o perspectivă cuprinzătoare asupra impactului mecanizării în agricultura din România și va servi drept bază pentru formularea politicilor agricole adecvate în vederea dezvoltării durabile a sectorului agricol din țară.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road