thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 647-656

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

TOWARDS SUSTAINABLE SUBSISTENCE AGRICULTURE IN ROMANIA WITH LOW-COST IOT MODULES AND SOLUTIONS – PROOF OF CONCEPT

CĂTRE AGRICULTURĂ DE SUBZISTENȚĂ SUSTENABILĂ ÎN ROMÂNIA CU MODULE ȘI SOLUȚII IOT LOW-COST – PROOF OF CONCEPT

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-56

Authors

Ştefania-Adriana HOŢEI

National University of Science and Technology POLITEHNICA of Bucharest, Romania

(*) Cristina Ioana MARGHESCU

National University of Science and Technology POLITEHNICA of Bucharest, Romania

Rodica Cristina NEGROIU

National University of Science and Technology POLITEHNICA of Bucharest, Romania

Andrei DRUMEA

National University of Science and Technology POLITEHNICA of Bucharest, Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Cristina Ioana MARGHESCU

Abstract

Climate change is having a strong impact on agriculture, and those most affected are small farmers and those practicing subsistence agriculture. Better management of resources is also needed in this context. IoT monitoring tools enable real-time monitoring of crops to make decisions, for example, regarding irrigation. For them to be used by smallholder and subsistence farmers, the system must be inexpensive and easy to use, preferably with interfaces with which the user is already familiar. We wanted to develop a low-cost system with commercially available components and a familiar interface. Since most households in Romania have Internet access or a cell phone with data, data transfer via WiFi was chosen, and Google Sheets was used for data management. For power supply, different methods were tested, from batteries to autonomous systems with solar cells and supercapacitors. The system has successfully passed the first tests and is now being implemented.

Abstract in Romanian

Schimbările climatice au un impact puternic asupra agriculturii, iar cei mai afectați sunt micii fermieri și cei care practică agricultura de subzistență. În acest context este necesară o mai bună gestionare a resurselor. Instrumentele de monitorizare IoT permit monitorizarea în timp real a culturilor pentru a lua decizii, de exemplu, în ceea ce privește irigarea. Pentru ca acestea să poată fi utilizate de micii agricultori și fermieri de subzistență, sistemul trebuie să fie ieftin și ușor de utilizat, de preferință cu interfețe cu care utilizatorul este deja familiarizat. Scopul lucrării de faţă este dezvoltarea unui sistem low-cost cu componente disponibile comercial și o interfață familiară. Întrucât majoritatea gospodăriilor din România au acces la Internet sau un telefon mobil cu date, s-a ales transferul de date prin WiFi, iar Google Sheets a fost folosit pentru gestionarea datelor. Pentru alimentarea cu energie au fost testate diferite metode, de la baterii la sisteme autonome cu celule solare și supercondensatori. Sistemul a trecut cu succes primele teste și este acum în curs de implementare.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road