thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 798-807

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

USING STATISTICAL ANALYSIS TO ASSESS THE EFFECTS OF FEEDING PELLETS ON FISH DIETARY PREFERENCES IN AN INTENSIVE POLYCULTURE SYSTEM

UTILIZAREA ANALIZEI STATISTICE PENTRU EVALUAREA EFECTELOR PELEȚILOR FURAJERI ASUPRA PREFERINȚELOR ALIMENTARE ALE PEȘTILOR ÎNTR-UN SISTEM INTENSIV DE POLICULTURĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-70

Authors

Iulian VOICEA

INMA

Petru CARDEI

INMA

Vlad-Nicolae ARSENOAIA

Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine

Nicoleta UNGUREANU

Faculty of Biotechnical Systems Engineering

Florin NENCIU

INMA

(*) Nicoleta VANGHELE

INMA

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Nicoleta VANGHELE

Abstract

The paper proposes a statistical method for assessing the impact of multiple nutritional recipes on fish growth, raised in polyculture systems, a useful tool in selecting diets within small and medium-sized farms. After designing an experimental installation that produces pelletized feed, the study investigated the associations dependent on the feeder composition for three fish species involved in the experiment (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys nobilis and Carassius carassius). The fish relative mass and size variations have been used as performance parameters. The authors also issued hypotheses on the relations created between the studied species and determined the Feed Conversion Ratio.

Abstract in Romanian

Articolul propune o metodă statistică pentru evaluarea impactului mai multor rețete nutritive asupra creșterii peștilor în sisteme de policultură, un instrument util în selectarea dietelor în cadrul fermelor de dimensiuni mici și medii. În urma proiectării unei instalații experimentale specializate pentru producția de furaje peletizate, studiul a investigat asocierile dependente de compoziția furajelor pentru trei specii de pești (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys nobilis și Carassius carassius). Pentru evaluarea performanței, s-au folosit ca parametrii masele relative și creșterea dimensiunii peștilor. Autorii au emis și câteva ipoteze cu privire la legătura creată între structura speciilor studiate și caracteristicile de bază ale dietelor lor preferate. și au calculat Rata de Conversie a Furajelor.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road