thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 644-652

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

ASPECTS REGARDING THE USE OF SOLAR ENERGY IN SMALL AND MEDIUM FARMS

ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE ÎN FERMELE MICI ŞI MEDII

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-57A

Authors

Mario CRISTEA

INMA Bucharest

(*) Valentin VLADUT

INMA Bucharest

(*) Georgiana MOICEANU

POLITEHNICA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Valentin VLADUT

[email protected] |

Georgiana MOICEANU

Abstract

Considering that every day the sun generates more energy than the planet needs for daily consumption, harnessing solar energy represents one of the future solutions for clean, sustainable energy, obviously with the technological limitations related to the ability to transform this energy into electricity. The paper presents a functional model of equipment that allows the capture of solar energy using special panels, which can rotate both horizontally and vertically according to the sun, so that the incidence of rays with the radiating surface of the panels is maximum and the yields obtained at different angles of inclination in the vertical plane at 60, respectively in the horizontal plane at 0 grade.

Abstract in Romanian

Având în vedere că în fiecare zi soarele generează mai multă energeie decât planeta are nevoie pentru consumul zilnic, valorificarea energia solare reprezintă una din soluţiile de viitor pentru o energie curată, sustenabilă, evident cu limitările tehnologice legate de capacitatea de a transforma această energie în electricitate. Lucrarea prezintă un model funcţional de echipament care permite captarea energiei solare utilizând nişte panouri speciale, care se pot roti atât în plan orizontal cât şi verticla după soare, astfel încât incidenţa razelor cu suprafaţa radiantă a panourilor să fie maximă şi randamentele obţinute la diferite unghiuri de înclinaţie în plan vertical la 60, respectiv în plan orizontal la 0 grade.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road