thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 245-254

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

DESIGNING AND CALIBRATION OF A LOW-COST MULTI-POINT SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM FOR PRECISION AGRICULTURE

REALIZAREA ȘI CALIBRAREA UNUI SISTEM, CU COSTURI REDUSE, DE MONITORIZAREA UMIDITĂȚII SOLULUI IN MAI MULTE PUNCTE PENTRU AGRICULTURĂ DE PRECIZIE

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-23

Authors

Ioan Aurel CHERECHES

Technical University of Cluj-Napoca

(*) Ferenc GASPAR

Technical University of Cluj-Napoca

Ioan Alin DANCI

Technical University of Cluj-Napoca

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Ferenc GASPAR

Abstract

Soil moisture monitoring and control are essential aspects for precision agriculture. The paper presents the designing and calibration of a low-cost soil moisture monitoring system. The system includes 28 capacitive sensors, connected to an Arduino based data acquisition system, allowing simultaneous multi-point measurements. The calibration process was conducted on six reference points within the moisture content range of 0–25%. The calibration results indicate a non-linear variation and reveal a significant deviation between the sensors leading to the determination of individual variation curves for each sensor.

Abstract in Romanian

Monitorizarea și controlul umidității solului sunt aspecte esențiale pentru agricultura de precizie. Lucrarea prezintă dezvoltarea și calibrarea unui system ieftin de monitorizare a umidității solului. Sistemul include 28 de senzori capacitivi, conectați la un sistem de achiziție de date bazat pe placă Arduino, permițând măsurători simultane în mai multe puncte. Procesul de calibrare a fost realizat pe șase puncte de referință în intervalul de umiditate de 0-25%. Rezultatele calibrării indică o variație neliniară și arată o abatere semnificativă între senzori, ceea ce a condus la determinarea unor curbe de variație individuale pentru fiecare senzor.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road