thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 765-774

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

SATELLITE IMAGERY USAGE IN AGRICULTURE – CASE STUDY

UTILIZAREA IMAGINILOR SATELITARE ÎN AGRICULTURĂ – STUDIU DE CAZ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-68

Authors

Anca Daniela MOICEANU

Asociatia AIDER

Georgiana MOICEANU

National University of Science and Technology Politehnica Bucharest

(*) Gigel PARASCHIV

National University of Science and Technology Politehnica Bucharest

(*) Mario CRISTEA

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Gigel PARASCHIV

|

Mario CRISTEA

Abstract

All sizes of farms can benefit from satellite imagery, not only big producers. When paired with artificial intelligence (AI) and deep machine learning techniques, satellite photography becomes an effective tool for monitoring agricultural conditions and anticipating issues in the field. As a result, using satellite photos to guide crop farming choices can help determine when to apply nutrients and irrigation. This paper focuses on monitoring through satellite sensors with an emphasis on the facilities offered by the European Copernicus Programme through Sentinel-2 satellites the crops from a farm from Calarasi County, Borcea commune.

Abstract in Romanian

Toate dimensiunile fermelor pot beneficia de imagini prin satelit, nu numai marii producători. Atunci când este asociată cu inteligența artificială (AI) și tehnicile profunde de învățare automată, fotografia prin satelit devine un instrument eficient pentru monitorizarea condițiilor agricole și anticiparea problemelor din domeniu. Ca rezultat, utilizarea fotografiilor din satelit pentru a ghida alegerile agricole poate ajuta la determinarea momentului în care să se aplice substanțele nutritive și irigarea. Această lucrare se concentrează pe monitorizarea prin senzori satelitari, cu accent pe facilitățile oferite de Programul european Copernicus prin sateliții Sentinel-2, a culturilor de la o fermă din județul Călărași, comuna Borcea.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road