thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 621-630

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

THE INFLUENCE OF WORKING SPEED ON THE QUALITY PARAMETERS FOR SPRAYING IN VINEYARDS

INFLUENȚA VITEZEI DE LUCRU ASUPRA PARAMETRILOR CALITATIVI LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE STROPIT ÎN VII

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-55

Authors

Tibor RITTNER

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

(*) Alexandru Bogdan GHEȚE

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Ovidiu MARIAN

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Ovidiu RANTA

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Valentin CRIȘAN

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Cătălin BOGDAN

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

Adrian MOLNAR

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Alexandru Bogdan GHEȚE

Abstract

In vine cultivation, pests are obstacles to obtaining crops that correspond both qualitatively and quantitatively. In this work, main working qualitative indices were determined. These working qualitative indices were determined under real field conditions using 2 types of nozzles, an air injection nozzle and a standard nozzle. The working qualitative indices determined were DV1, DV5, DV9, coverage degree, number of drops and the amount of solution deposited on target surface. For both speeds of 5 and 7 km/h, DV5 values classified the spray extra and ultra coarse spectrum. The coverage rate was between 55% and 99% regardless of travel speed.

Abstract in Romanian

În culturile viticole, bolile reprezintă obstacole în obținerea culturilor care corespund atât calitativ, cât și cantitativ. În cadrul acestei lucrări, au fost determinați principalii indici calitativi. Acești indici calitativi de lucru au fost determinați în condiții reale folosind 2 duze, cu injecție de aer și o duză standard. Indicii calitativi determinați au fost DV1, DV5, DV9, gradul de acoperire, numărul de picături și cantitatea de soluție depusă. Pentru ambele viteze de 5 și 7 km/h, valorile DV5 clasifică spectrul în extra și ultra grosier. Rata de acoperire a fost între 55% și 99%, indiferent de viteza de deplasare.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road