thumbnail

Topic

Environmental-friendly agriculture

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 631-643

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

USING SOLAR ENERGY AS NON-CONVENTIONAL ALTERNATIVE ENERGY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED FARMS

UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE CA SURSĂ ALATERNATIVĂ NECONVENŢIONALĂ DE ENERGIE ÎN FERMELE DE DIMENSIUNI MICI ŞI MEDII

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-56

Authors

Mario CRISTEA

INMA Bucharest

(*) Nicolae-Valentin VLADUT

INMA Bucharest

(*) Nicoleta UNGUREANU

POLITEHNICA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Nicolae-Valentin VLADUT

[email protected] |

Nicoleta UNGUREANU

Abstract

Solar energy represents a future solution for clean, sustainable energy, because the sun generates much more energy every day than it is necessary for daily consumption, unlike fossil fuels. The only limitation related to this renewable resource is the ability to transform this energy into electricity. The paper presents a functional model of equipment that allows the capture of solar energy using special panels, which can rotate according to the sun, so that the incidence of rays with the radiating surface of the panels is maximum, and the yields obtained at different angles of inclination (in the vertical plane: 30 and 45, and in the horizontal plane: 0) to be maximum.

Abstract in Romanian

Energia solară reprezintă o soluţie de viitor pentru o energie curată, sustenabilă, datorită faptului că soarele generează în fiecare zi mult mai multă energie decât avem nevoie pentru consumul zilnic, spre deosebire de combustibilii fosili. Singura limitare legată de această resursă regenerabilă este capacitatea de a transforma această energie în electricitate. În lucrare se prezintă un model funcţional de echipament care permite captarea energiei solare utilizând panouri speciale, care se pot roti după soare, astfel încât incidenţa razelor cu suprafaţa radiantă a panourilor să fie maximă, iar randamentele obținute la diferite unghiuri de înclinaţie (în plan vertical: 30 şi 45, iar în plan orizontal: 0) să fie maxime.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road